29 listopada 2023

Zmieszane, niewstrząśnięte – czyli o anestezji mieszanej
prof. Tomasz Gaszyński

0:00
0:00