9 listopada 2022

Prezentacja wytycznych zespołu ekspertów „Optymalizacja postępowania z krwią i preparatami krwioleczniczymi w okresie okołooperacyjnymi – wersja 2.0”

0:00
0:00