8 CZERWCA 2021


Znieczulenie ogólne złożone z użyciem desfluranu

0:00
0:00