20.04.2022 // 9:00

WEBINAR #6

Znieczulenie ogólne z użyciem desfluranu w operacjach kręgosłupa.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński

 

0:00
0:00