21.09.2022 // 9:00

WEBINAR #10

Znieczulenie pacjenta pediatrycznego do planowej operacji.

dr hab. n. med. Beata Rybojad
Kierownik Kliniki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

0:00
0:00